Wicewojewoda przewodniczącą Rady Rodziny

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał dziś wicewojewodę Marlenę Maląg na stanowisko przewodniczącej Rady Rodziny. Rada działać będzie przy wojewodzie wielkopolskim a w jej skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, rodzin i samorządów oraz urzędu wojewódzkiego.

Główne cele, jakie będzie realizować ta grupa doradcza, to zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa wielkopolskiego, opracowywanie informacji na temat rodzin w regionie, monitorowanie zmian dotyczących rodzin, promocja rodziny oraz tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej.

Wszyscy członkowie Rady Rodziny odbiorą powołania z rąk wicewojewody Marleny Maląg 1 czerwca o godzinie 10:00 w sali Witolda Celichowskiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 22.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 25.07.2016 - 12:10