Wielkopolska stawia na rodzinę

Naukowcy, społecznicy, urzędnicy, ale przede wszystkim rodzice weszli w skład Rady Rodziny, która od dzisiaj działa przy wojewodzie wielkopolskim. Akty powołania wręczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, przewodnicząca Rady.

Dziękując za przyjęcie przez członków Rady nominacji i propozycji działania na rzecz rodziny, wicewojewoda zwróciła uwagę na znaczenie ich zadania. - Będziemy czerpać z państwa doświadczeń i pozytywnej energii, którą wniosą państwo do prac Rady - mówiła wicewojewoda.

Powołania do Rady z rąk wicewojewody odebrali dziś: reprezentująca Wielkopolski Urząd Wojewódzki Małgorzata Tadrzak-Mazurek, doradca wicewojewody, dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia”, działacz samorządowy Czesław Szymoniak, Szymon Wytykowski, prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku Dużych Rodzin 3+, prof. Jan Paradysz oraz dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Michał Michalski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, reprezentujące rodziny matki wielodzietne Elżbieta Lachman, Katarzyna Kirstein-Pietrzak i Magdalena Kwiatkiewicz. Do prac Rady Rodziny włączony zostanie także przedstawiciel samorządów - laureatów tytułu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”.

Grupa doradcza przy wojewodzie będzie zgłaszać działania prorodzinne dla województwa i promować rodziny. By skutecznie tworzyć rekomendacje dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej, wicewojewoda ogłosiła dziś start Konkursu „Wielkopolska gmina przyjazna rodzinie”. Jego celem jest wyróżnienie samorządów w wyjątkowy sposób wspierających rodziny. Od 1 czerwca przez trzy miesiące organizacje pozarządowe mogą zgłaszać gminy, które podejmują działania na rzecz rodziny, takie jak np. miejski zasiłek porodowy, darmowe przedszkola, darmowa komunikacja miejsca dla dzieci, karty dużej rodziny, mniejsze opłaty dla rodzin wielodzietnych, darmowa wyprawka dla pierwszoklasistów itp. Na podstawie opiniowanych przez Radę Rodziny wniosków, wojewoda wielkopolski przyzna trzem gminom tytuł „Wielkopolskiej Gminy Przyjaznej Rodziny”. Dokładny regulamin wraz z informacjami o wnioskach znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego /http://www.poznan.uw.gov.pl/konkurs-wielkopolska-gmina-przyjazna-rodzinie/.

Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas planowanej na początek grudnia konferencji demograficznej dla samorządowców.

Rozpoczęciu prac Rady towarzyszył też festyn dla najmłodszych, przygotowany w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z okazji Dnia Dziecka.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 22.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.09.2016 - 12:44