Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewoda Wielkopolski stworzył wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru.

Wykaz ten stanowi rekomendację dla zespołów ratownictwa medycznego w zakresie transportu osób poszkodowanych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadeczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim dotyczy następujących zakresów świadczeń zdrowotnych:

 • chirurgii ogólnej;
 • chirurgii naczyniowej;
 • kardiochirurgii;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurochirurgii;
 • torakochirurgii;
 • chirurgii szczękowo-twarzowej;
 • położnictwa i ginekologii – wg  stopnia referencyjności.

 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru - poziom wojewódzki

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym dotyczy następujących zakresów świadczeń zdrowotnych:

 • leczenia hipotermii głębokiej;
 • replantacyjnych;
 • leczenia hiperbarycznego;
 • leczenia ciężkich oparzeń i odmrożeń;
 • toksykologii;
 • chorób wysoce zakaźnych;
 • leczenia pacjenta urazowego.

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru - poziom krajowy

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia odstępuje od obowiązku sporządzania i stosowania wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim, o którym mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2017 - 10:46