Dostawa 6 sztuk przemienników MOTOTRBO SLR 5500 firmy Motorola Solutions na pasmo VHF 136-174 MHz na potrzeby sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego