Dostawa systemu dystrybucji informacji wraz ze wsparciem technicznym w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert przez oferentów do 04 grudnia 2017 r. na adres e-mail wskazany w OPZ

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 27.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2017 - 13:10