Realizacja szkoleń psychologicznych dla operatorów numerów alarmowych w ramach szkoleń podstawowych i doskonalących – rok 2018