Sprzątanie terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wraz z pielęgnacją (utrzymaniem) zieleni