Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kostki dziennikarskiej o nazwie AudioPresBox APB 116P