Usługa przeniesienia anten z dwóch starych masztów na nowy maszt oraz instalacją na nowym maszcie dodatkowych anten wraz z dostarczeniem sprzętu i osprzętu radiowego na budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, znajdującego się ...

... pod adresem ul. Wiśniowa 13a, 61-477 Poznań

Ofertę należy przesłać na adres mailowy oa@poznan.uw.gov.pl w terminie do 28 lutego 2020 r., do godziny 12:00. Liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

Status: 
wszczęty
Autor: Marek Naskrent
Data utworzenia: 14.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.02.2020 - 08:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2020 - 08:50