Usługa świadczenia usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w budynkach będących w trwałym zarządzie ...

... Zamawiającego, zarówno w Poznaniu, jak i w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe do 5 stycznia 2022 r. do godz. 12:00

Status: 
wszczęty
Autor: Sławomir Król
Data utworzenia: 28.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.12.2021 - 14:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2021 - 14:31