Wykonywanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz kierowania do obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu i Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu Nr 1 i 2 ..

... (dla Miasta Poznania) oraz Powiatowych Komisji Lekarskich (dla powiatu poznańskiego Nr 1 i 2)

Termin składania ofert do do 7 lutego 2022 r.

Status: 
wszczęty
Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 24.01.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.01.2022 - 07:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.01.2022 - 07:04