Zakup 7 tablic ogłoszeń o rozmiarze 31,2” wykonanych w technologii e-papieru wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie wyświetlaną treścią

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mkabacinski@poznan.uw.gov.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r., z dopiskiem w tytule maila „Oferta dostawy tablic e papier”.

Status: 
wszczęty
Autor: Maciej Kabaciński
Data utworzenia: 12.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.08.2021 - 14:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.08.2021 - 07:13