Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka rosyjskiego z elementami języka administracji na poziomie początkującym dla grupy do 20 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w ramach projektu ...

Status: 
unieważniony

... Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r.

Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 17.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2019 - 14:57
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.06.2019 - 11:47