Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Prawo rodzinne – kodeks rodzinny i opiekuńczy dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu