Zarządzenia Nr 91/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 22.02.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.02.2019 - 12:56