Zarządzenie Nr 115/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2019 w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

* uchyla zarządzenie 90/18

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 26.03.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2019 - 11:30