Zarządzenie Nr 12/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych