Zarządzenie Nr 143/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 18.04.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2019 - 13:59