Zarządzenie nr 17/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu ..

... terytorialnego.

*Zmienione zarządzeniem 280/19

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 08.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.07.2019 - 13:03