Zarządzenie nr 190/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56