Zarządzenie Nr 231/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu