Zarządzenie nr 251/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego