Zarządzenie NR 26/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do ...

... powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa wielkopolskiego w 2019 r.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 15.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.02.2019 - 09:18