Zarządzenie NR 27/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim