Zarządzenie Nr 318/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego