Zarządzenie nr 338/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.