Zarządzenie Nr 36/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży