Zarządzenie Nr 387/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Zespołu opiniującego sprawy przekazane przez starostów celem uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych ...