Zarządzenie Nr 387/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Zespołu opiniującego sprawy przekazane przez starostów celem uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych ...

... przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Aneta Niestrawska
Data utworzenia: 20.09.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.12.2019 - 13:24