Zarządzenie Nr 469/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako dysponenta III stopnia

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 08.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.11.2019 - 13:17