Zarządzenie Nr 508/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia