Zarządzenie nr 51/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ...

... w Poznaniu

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 23.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.05.2018 - 13:55