Zarządzenie Nr 53/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 31.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2017 - 11:59