Zarządzenie Nr 7/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 14.01.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.01.2020 - 13:46