Zarządzenie Nr 81/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 12.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.03.2020 - 09:33