Zarządzenie NR 82/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu