Zarządzenie Nr 95/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2019 w sprawie ustalenia priorytetów dla reginalnej polityki zdrowotnej w województwie wielkopolskim