Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 277/19 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 29.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.07.2019 - 10:59