Zasady rejestracji wizyt

Zasady internetowej rezerwacji wizyt w sprawie wydania dokumentu paszportowego.

 1. Zachęcamy do rezerwacji wizyty w celu skrócenia czasu oczekiwania na obsługę. Pierwszeństwo obsługi mają osoby, które przez Internet zarezerwowały wizytę na określoną godzinę. Niezarezerwowanie wizyty spowoduje konieczność dłuższego oczekiwania w kolejce.
 2. Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym.
 3. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania.
 4. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 6. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 7. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbiór paszportu. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 8. Każdy wniosek wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. W przypadku rezygnacji z wizyty, po uprzednim dokonaniu rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w wiadomości zwrotnej przesłanej na wskazany w procesie rejestracji wizyty adres e-mail. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

Internetowa rejestracja do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 09.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.07.2017 - 07:18