Zespół Ochrony Zdrowia w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana jest zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1240).

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu  powołany został Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Ze strony rządowej w skład Zespołu wchodzą:

  1. Łukasz Krysztofiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
  2. Ewa Kasztelan – specjalista ds. organizacyjnych systemu PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Więcej… https://www.umww.pl/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-w-poznaniu

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 12:11