Przedłużenie zezwolenia na pracę

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

  • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
    Pl. Wolności 17, parter - sala B
    poniedziałek 9:30-18:00
    wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej:

Sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinien złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Jakie dokumenty muszę złożyć? (wg typów zezwoleń)

Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej rodzajami zezwoleń na pracę oraz wybrać typ zezwolenia

Jakie są opłaty?

Wpłata za wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę wynosi:

  • 25 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
  • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
  • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej.

Wpłatę należy uiścić za każdego cudzoziemca /z zaznaczeniem jego imienia i nazwiska/ na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000 

Za dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Co powinienem wiedzieć?

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku.

Jeśli masz pytania

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 18.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.02.2017 - 09:37