Przedłużenie zezwolenia na pracę

Prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem dotyczącym zezwoleń na pracę!

Składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca proszę zwrócić szczególną uwagę na:

 • zaznaczenie w samym wniosku właściwego kwadratu w punkcie 5.3 „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemca” dotyczącego karalności cudzoziemca,
 • analogicznie, tego samego dotyczy oświadczenie we wniosku o przedłużenie zezwolenia pkt 6.3,
 • udzielenie ośmiu odpowiedzi w załączonym do wniosku oświadczeniu o niekaralności podmiotu powierzającego /punktów jest sześć, ale osiem deklaracji/.

Składanie kompletnych wniosków skróci czas oczekiwania na wydanie zezwolenia.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę D – złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE.

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinien złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Jakie dokumenty muszę złożyć? (wg typów zezwoleń)

Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej rodzajami zezwoleń na pracę oraz wybrać typ zezwolenia

Jakie są opłaty?

Wpłata za wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę wynosi:

 • 25 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej.

Wpłatę należy uiścić za każdego cudzoziemca /z zaznaczeniem jego imienia i nazwiska/ na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł
Opłaty nie pobiera się w przypadku wniosków dotyczących wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Opłatę należy uiścić na konto:

 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
  Urząd Miejski w Kaliszu
  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
  Urząd Miejski w Koninie
  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
  Urząd Miasta Leszna
  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
  Urząd Miasta Piły
  09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Co powinienem wiedzieć?

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 18.08.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.08.2016 - 09:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2019 - 08:59