18 lutego 1919

Ostrzał pozycji powstańczych na odcinku Grupy „Lesznoˮ. W Wielkopolsce nastąpiło zawieszenie działań bojowych. W zwycięskich walkach powstańczych , których sukces przypieczętował  ostatecznie traktat wersalski, potwierdzający osiągnięte w Powstaniu zdobycze terytorialne, zginęło około 2 tysięcy Polaków.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu