Kalendarz historyczny

 • od 30.12.1918 do 31.12.1918

  Zwycięska bitwa pod Zdziechową i potyczka pod Łopiennem.

 • 30.12.1918

  Doniosły sukces polski w Poznaniu – zdobycie koszar 6 pułku grenadierów. Jednostka ta jeszcze tego samego dnia opuściła Poznań.

 • od 29.12.1918 do 30.12.1918

  Akcja skautów w Kościanie. Opanowanie Biedruska.

 • 29.12.1918

  Walki w Poznaniu, natomiast na prowincji wyzwoliły się między innymi takie miejscowości jak Kórnik, Grodzisk, Kiecko, Witkowo, Wielichowo i szereg innych.

 • od 28.12.1918 do 29.12.1918

  Zajęcie w Poznaniu koszar 20 pułku artylerii lekkiej. Oddział ochotników z Witkowa przy wsparciu plutonu z Gniezna i kompanii ze Strzałkowa rozbroił oddział „Grentzschutzu”.

 • 28.12.1918

  Dalsze sukcesy Polaków w trakcie walk o Poznań, opanowali oni między innymi cytadelę, redutę Grollmanna, arsenał przy Wielkich Garbarach. Komisariat NRL mianował tymczasowym naczelnym dowódcą powstania kpt. Stanisława Taczaka.

 • 27.12.1918

  Początek Powstania Wielkopolskiego! W godzinach popołudniowych w Poznaniu wybuchły walki. Jeden z pierwszych ataków nastąpił na Prezydium Policji. W czasie ataku zginął Franciszek Ratajczak. Polakom udało się opanować również Dworzec Główny, Pocztę, kilka redut systemu fortecznego Poznania. Wybuchły...

 • 26.12.1918

  Ignacy J. Paderewski przybył do Poznania.

 • 25.12.1918

  Przyjazd Ignacego J. Paderewskiego do Gdańska.

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu