Kalendarz historyczny

  • od 30.12.1918 do 31.12.1918

    Zwycięska bitwa pod Zdziechową i potyczka pod Łopiennem.

  • 30.12.1918

    Doniosły sukces polski w Poznaniu – zdobycie koszar 6 pułku grenadierów. Jednostka ta jeszcze tego samego dnia opuściła Poznań.

  • od 29.12.1918 do 30.12.1918

    Akcja skautów w Kościanie. Opanowanie Biedruska.

  • 29.12.1918

    Walki w Poznaniu, natomiast na prowincji wyzwoliły się między innymi takie miejscowości jak Kórnik, Grodzisk, Kiecko, Witkowo, Wielichowo i szereg innych.

  • od 28.12.1918 do 29.12.1918

    Zajęcie w Poznaniu koszar 20 pułku artylerii lekkiej. Oddział ochotników z Witkowa przy wsparciu plutonu z Gniezna i kompanii ze Strzałkowa rozbroił oddział „Grentzschutzu”.

  • 28.12.1918

    Dalsze sukcesy Polaków w trakcie walk o Poznań, opanowali oni między innymi cytadelę, redutę Grollmanna, arsenał przy Wielkich Garbarach. Komisariat NRL mianował tymczasowym naczelnym dowódcą powstania kpt. Stanisława Taczaka.

  • 27.12.1918

    Początek Powstania Wielkopolskiego! W godzinach popołudniowych w Poznaniu wybuchły walki. Jeden z pierwszych ataków nastąpił na Prezydium Policji. W czasie ataku zginął Franciszek Ratajczak. Polakom udało się opanować również Dworzec Główny, Pocztę, kilka redut systemu fortecznego Poznania. Wybuchły...

  • 26.12.1918

    Ignacy J. Paderewski przybył do Poznania.

  • 25.12.1918

    Przyjazd Ignacego J. Paderewskiego do Gdańska.

Strony

Partnerzy

  • Lotto
  • Fundacja Zakłady Kórnickie
  • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
  • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
  • Enea
  • Torpol
  • TVP3 Poznań
  • Fundacja Veolia
  • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
  • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
  • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
  • PCSS
  • Niepodległa

Patroni merytoryczni

  • Fundacja Zakłady Kórnickie
  • Instytut Pamięci Narodowej
    oddział w Poznaniu
  • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
  • Archiwum Państwowe w Poznaniu