Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udzielają 52 placówki tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 6 marca br., dysponują 209 wolnymi miejscami.

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się poniżej.

W Wielkopolskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa infolinia 987, pod którą można uzyskać informacje dotyczące miejsc noclegowych.
Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć pod następującym linkiem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 09.11.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.11.2018 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 06.03.2020 - 13:24