Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udziela 48 placówek tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 14 grudnia br., dysponują  124 wolnymi miejscami. Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się poniżej.

W Wielkopolskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa infolinia  987, pod którą można uzyskać informacje dotyczące miejsc noclegowych.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 09.11.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.11.2018 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2018 - 14:31