Aktualności

Wnioski na rok 2021

Wnioski na dofinansowanie prac na grobach i cmentarzach wojennych w Województwie Wielkopolskim w 2021 r. należy przesłać do dnia 31 października 2020 r. do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy złożeniu wniosku proszę skorzystać z druku, który znajduje się na stronie internetowej WUW pod adresem: http://poznan.uw.gov.pl/druki.

Składając wniosek Gmina zobowiązana jest do podania wysokości kwoty, w jakiej będzie partycypować przy realizacji Porozumienia.

Autor: Bartosz Biegała
Data utworzenia: 30.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.01.2020 - 07:44
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 18.08.2020 - 07:18