Koncentracja Dyspozytorni Medycznych w województwie wielkopolskim

Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 20 lutego br. Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, konsolidacja dyspozytorni medycznych rozpoczęła się w dniu 11 marca br., a ostatecznie zakończyła się 15 marca br. Od tego dnia w Wielkopolsce funkcjonują wyłącznie dwie dyspozytornie medyczne zlokalizowane w Poznaniu i Koninie.

Należy zaznaczyć, iż koncentracja dyspozytorni medycznych nie zmienia nic dla osób wzywających,  a sposób wezwania pozostaje niezmienny. Dyspozytor medyczny odbierający połączenie będzie mógł zadysponować najbliższy zespół ratownictwa medycznego dzięki funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), który od połowy maja 2017 roku funkcjonuje w całym województwie.

Tworzenie wielostanowiskowych dyspozytorni medycznych przynosi wymierne korzyści, głównie w postaci skrócenia czasu dojazdu zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) na miejsce zdarzenia. Dyspozytornia medyczna, zarządzająca większą liczbą zespołów, może lepiej koordynować i zabezpieczać  zdarzenia o charakterze masowym lub mnogim, w których uczestniczy duża liczba poszkodowanych. Takie działanie podnosi znacząco bezpieczeństwo pacjentów oraz ma bezpośrednie przełożenie na pracę dyspozytorów medycznych i szybkość reakcji. Ponadto koncentracja dyspozytorni zapewni sprawniejsze przekazywanie danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego tj. przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych
i kierowanie ich do właściwej jednostki Policji czy Państwowej Straży Pożarnej.

Warto zaznaczyć, iż koncentracja dyspozytorni medycznych wygenerowała oszczędności, które pozwoliły na utworzenie 2 nowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, które od dnia 1 lipca br. będą funkcjonowały w północnej części powiatu poznańskiego, gdzie w latach ubiegłych zanotowano przekroczone czasy dotarcia zespołów na miejsca zdarzenia.. Środki finansowe, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie ratownictwa medycznego w województwie pozwoliły na zwiększenie wyceny dobogotowości zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki takiemu działaniu możliwy jest rozwój systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wielkopolsce, a jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców.

Od dnia 15 marca br. obydwie dyspozytornie medyczne w Wielkopolsce dysponują zwiększoną liczbą zespołów ratownictwa medycznego. W praktyce spowoduje to, że do zdarzenia wysyłany będzie ten zespół, który znajduje się najbliżej. W wyniku przeprowadzonej analizy w latach ubiegłych zaobserwowano, iż w przypadku zgłoszeń przyjmowanych na łączeniu dwóch dyspozytorni medycznych często dochodziło do przedłużenia czasu zadysponowania ZRM do zdarzenia, ponieważ dyspozytor medyczny musiał przekazać informację do drugiej dyspozytorni, która powinna zadysponować zespół. Aktualnie dyspozytorzy medyczni w Koninie i Poznaniu mają do dyspozycji zbliżoną ilość ZRM, które dysponują do zdarzeń przy wykorzystaniu SWD PRM, co pozwoli na sprawne zarządzanie zespołami i szybszym czasem dotarcia do pacjenta, który potrzebuje pomocy.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 21.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.03.2019 - 12:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.04.2019 - 07:09