Nowelizacje aktów prawnych

Dz.U. z 2017 r poz. 2195 tj.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. 2017 poz. 959 t.j.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze
Dz.U. 2017 poz. 1884
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
Dz.U. 2017 poz. 1620
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego
Dz.U. 2017 poz. 1884
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Dz.U. 2017 poz. 1620
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 01.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.12.2017 - 14:55