Ankieta - dostępność w urzędzie

Szanowny Kliencie,

chcemy dowiedzieć się, co sądzisz na temat zapewniania przez urząd dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Badanie jest anonimowe. Wyniki badania znajdą się w raporcie wyłącznie do użytku wewnętrznego. Odpowiedzi na pytania pomogą nam wprowadzić zmiany w urzędzie, aby był on bardziej dostępny dla klientów.

Prosimy, poświęć kilka minut i wypełnij ankietę.


Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

TakNieNie mam zdania
otoczenie przed budynkiem jest pozbawione barier *
miejsca postojowe są dostępne przy budynku *
przy wejściu do budynku są czytelne tablice informacyjne *
mogę swobodnie wejść do budynku *
TakNieNie mam zdania
tablice informacyjne w budynku są czytelne i zrozumiałe *
przestrzeń w budynku jest pozbawiona barier *
w pomieszczeniach jest wystarczająca ilość miejsca do obsługi klienta *
toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami jest właściwie wyposażona *
w budynku jest wystarczająco jasno *
ściany, drzwi i podłogi są wystarczająco kontrastowe *

Dostępność cyfrowa

TakNieNie wiem/nie mam zdania
wielkość tekstu/napisów jest odpowiednia *
kontrast tła i napisów jest wystarczający *
informacja, która jest linkiem jest łatwa do znalezienia *
w formularzu zawsze wiadomo co, gdzie i jak wpisać *
strona może być użytkowana jedynie z wykorzystaniem klawiatury, bez potrzeby używania myszki *
elementy na stronie są możliwe do odczytania za pomocą czytnika ekranu *
czytnik ekranu podpowiada rodzaj informacji, które trzeba wpisać w polach formularza *
dokumenty urzędowe, wzory umów lub innych dokumentów są odczytywane przez czytnik ekranu *
zdjęcia i grafiki mają tekst alternatywny odczytywany przez czytnik ekranu *

Metryczka