Umorzenia 2018

Umorzenia niepodatkowe należności budżetu państwa

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w III kwartale 2018 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 8.738,33 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności
z dnia 31.07.2018 r. znak OA-XV.3150.43.2018.2.

Osoba fizyczna 12,14 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 31.07.2018 r. znak OA-XV.3150.236.2018.2

Osoba fizyczna 15.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego. Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.09.2018 r. znak OA-XV.3150.84.2018.6

Minister Finansów, na podstawie art. 36 ust. 5, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - w III kwartale 2018 r. dokonał umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był Wojewoda Wielkopolski.

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Przyczyna umorzenia
Osoba prawna - wykreślona z KRS 152.024,67 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego. Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 14.09.2018 r. znak BL3.6403.42.2018.2.DSR.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
30 października 2018 r.

***

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w II kwartale 2018 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

15.000,00 zł Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 lipca 2018 r.

***

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), informuje, iż w I kwartale 2018 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

10.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

22.431,60 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Oddział Egzekucji
30 kwietnia 2018 r.

***

Wojewoda wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), informuje, iż w IV kwartale 2017 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Kwota umorzonej należności Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 12.929,35 zł Postanowienia wynikające z umowy o rozłożenie na raty
i częściowe zwolnienie z długu z dnia 21.08.2015 r. Nr MSP/FSP/91-00/2015/ZWN.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Oddział Egzekucji
30 stycznia 2018 r.

***

Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.230.2016.5.DSR z dnia 15 marca 2017 r.. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był wojewoda wielkopolski:
Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Kwota umorzonej należności Przyczyna umorzenia
Iwona Prymka 250 zł Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 30.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.01.2018 - 09:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2019 - 08:44