Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 6/2014 z dnia 12.06.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

... polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Mechowskiej do projektowanej studni nr 240 kanalizacji sanitarnej w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 15 września 2014 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 01.09.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28