Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej elektroenergetycznej ...

... linii napowietrznej 400 kV Kromolice - Pątnów, po trasie istniejącej linii 220 kV Plewiska - Konin przeznaczonej do rozbiórki, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 196 o pow. 14,1709 ha, obręb Targowa Górka, gmina Nekla.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.12.2018 do 03.01.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 19.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.12.2018 - 13:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2019 - 00:05